Bestilling av tjenester fra Framnes Marine & Industriservice AS


Kundeinformasjon


Informasjon om båt


Informasjon om motor


Informasjon om diverse


Service og konservering **

Motorer


Antall Sum
NOK 4215 ,-
NOK 6719 ,-
NOK 5390 ,-
NOK 5620 ,-
NOK 6225 ,-
NOK 6970 ,-
NOK 8880 ,-

Kjøring av motor med ferskvann og frostvæske, faktureres etter forbrukt tid.


Kjøring av motor med ferskvann og frostvæske, faktureres etter forbrukt tid.

Gear og Drev


Antall Sum
NOK 4995 ,-
NOK 2290 ,-
NOK 1745 ,-
NOK 1195 ,-
NOK 1745 ,-
NOK 2990 ,-
NOK 2820 ,-

BatterierØnsker du batterier ut / innmontert med vedlikeholdslading faktureres forbrukt tid i følge vår timepris.

Annet utstyr


Antall Sum
Pr. stk NOK 480 ,-
Pr. stk NOK 400 ,-
Pr. stk NOK 340 ,-
Antall Sum
Pr. time NOK 790 ,-
Sum totalt:

Prisene inkluderer arbeid og mva.
Bunnstoff: Jotun Nonstop eller Hempel Mille. Andre typer; kontakt FMI for tilbud.
Rubbing, innvendig vask, rens og lakk av teakdekk etc; kontakt FMI for tilbud.

Drivstoff / oppstart / kontroll / prøvekjøringiht medgått tid

Utstyr

UtstyrpakkerYtterligere kommentarer


Betingelser


Betingelser

(**) Motorer- konservering og service Konservering og service av motorenhet inkluderer ferskvannskjøring, korresjonsbeskyttelse av kjølesystem, frostsikring, bytte av motorolje, alle filter og kontroll og service til fabrikantens anvisning. Prisene er pr. motor.

Deler, olje, frostvæske, verkstedmateriell, filtre og øvrige servicekomponenter er ikke inkludert i prisen og blir belastet i tillegg. Eventuelle reparasjoner på motor(er) er IKKE inkludert i prisen.

Prisene gjelder for Volvo Penta og Yanmar motorer. Øvrige merker: Kontakt FM for tilbud (Inboard/Outboard).

Gear og drev- konservering og service Inkluderer demontering, rengjøring, lagring i hus, bytte av olje, lekkasjekontroll, kontroll av propeller, bytte av zink på drev og skjold, justering og montering. Prisene er pr enhet. Belgskifte og foringer til SX, DP-S og XDP-drev belastes som tillegg.