Bestilling av tjenester fra Framnes Marine & Industriservice AS


Kundeinformasjon


Informasjon om båt


Informasjon om motor


Informasjon om diverse


Service og konservering **

Motorer


Antall Sum
NOK 3965 ,-
NOK 6425 ,-
NOK 5185 ,-
NOK 5375 ,-
NOK 5950 ,-
NOK 6665 ,-
NOK 8350 ,-

Kjøring av motor med ferskvann og frostvæske, faktureres etter forbrukt tid.


Kjøring av motor med ferskvann og frostvæske, faktureres etter forbrukt tid.

Gear og Drev


Antall Sum
NOK 4785 ,-
NOK 2085 ,-
NOK 1615 ,-
NOK 1150 ,-
NOK 1620 ,-
NOK 2885 ,-
NOK 2650 ,-

BatterierØnsker du batterier ut / innmontert med vedlikeholdslading faktureres forbrukt tid i følge vår timepris.

Annet utstyr


Antall Sum
Pr. stk NOK 450 ,-
Pr. stk NOK 350 ,-
Pr. stk NOK 300 ,-
Antall Sum
Pr. time NOK 685 ,-
Sum totalt:

Prisene inkluderer arbeid og mva.
Bunnstoff: Jotun Nonstop eller Hempel Mille. Andre typer; kontakt FMI for tilbud.
Rubbing, innvendig vask, rens og lakk av teakdekk etc; kontakt FMI for tilbud.

Drivstoff / oppstart / kontroll / prøvekjøringiht medgått tid

Utstyr

UtstyrpakkerYtterligere kommentarer


Betingelser


Betingelser

(**) Motorer- konservering og service Konservering og service av motorenhet inkluderer ferskvannskjøring, korresjonsbeskyttelse av kjølesystem, frostsikring, bytte av motorolje, alle filter og kontroll og service til fabrikantens anvisning. Prisene er pr. motor.

Deler, olje, frostvæske, verkstedmateriell, filtre og øvrige servicekomponenter er ikke inkludert i prisen og blir belastet i tillegg. Eventuelle reparasjoner på motor(er) er IKKE inkludert i prisen.

Prisene gjelder for Volvo Penta og Yanmar motorer. Øvrige merker: Kontakt FM for tilbud (Inboard/Outboard).

Gear og drev- konservering og service Inkluderer demontering, rengjøring, lagring i hus, bytte av olje, lekkasjekontroll, kontroll av propeller, bytte av zink på drev og skjold, justering og montering. Prisene er pr enhet. Belgskifte og foringer til SX, DP-S og XDP-drev belastes som tillegg.